ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

12 กรกฏาคม 2564

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง เลื่อนกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ